Ind- og ud­meld­el­se

Her kan du læse mere om vores betingelser, venteliste og mulighed for at leje instrument

Værd at vide om ind- og udmeldelse

 • Hvad koster det?

  Du kan finde priserne på de forskellige hold og fag på siden "Hvad kan jeg gå til?".

  Priserne står under de enkelte fag/instrumenter.

  Første opkrævning sendes omkring d. 21-22 i måneden til oplyste forældres e-boks, når eleven er startet til undervisning.

  Har hustanden en samlet indkomst under 350.000,- kan man i maj måned til den kommende sæson ansøge om delvis betaling.

 • Betingelser for tilmelding og betaling

  UNDERVISNING

  1. Musikskolen- og Kulturskolens tilbud gælder børn og unge fra 0 op til 25 år.
  2. I tilfælde af elevens sygdom eller anden fravær bedes forældrene sende afbud til underviseren.
   Eleven har intet krav på at få den forsømte lektion erstattet. Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes lejrskole eller lignende.
  3. I tilfælde af underviserens længerevarende sygdom søges undervisningen overtaget af en vikar eller timen bortfalder – se dog pkt. 5.
   I tilfælde af anden fravær søges undervisningen overtaget af en vikar eller, den erstattes om muligt på et andet tidspunkt.
  4. Der tilbydes ikke gratis prøvetimer, medmindre der er tale om kampagnetilbud eller igangværende hold. I givet fald er det max. én gang.
  5. Betalingen reguleres for aflysninger ud over 3 gange i samme fag over et helt skoleår, hvor det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning.
   Betalingen reguleres for aflysninger ud over 2 gange i samme fag på efterårs- og forårshold, hvor det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning.
   Betalingen reguleres for aflysninger ud over 1 gang på 8 ugers hold, hvor det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning.
  6. Man får ikke erstattet aflysninger, der er en direkte følge af skolevæsenets ferieplan, eller aflysning af undervisning i forbindelse med gennemførelse og afvikling af pædagogisk dag, eller større fællesarrangementer i Musik- og Kulturskolen eller folkeskolen.
   Tilbagebetalinger opgøres senest efter sæsonslut i juni og vil ske til betalers NEM-konto snarest herefter.
  7. Musik- og Kulturskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet eller anden dag, f.eks. kursus, workshops, koncerter, forestillinger m.m.
   Der mailes besked til elever og værge om evt. omlægninger.
  8. Aflysning til elever foregår pr. mail og, hvis det er på dagen også sms. Der gives tillige besked til SFO’en det pågældende sted vedr. de yngste klasser.
  9. Forskellige informationer og tilbud om koncerter/ arrangementer sendes ud primært via mail og/eller sms.
  10. Musik- og Kulturskolen  benytter fotos og video taget af undervisnings- og koncertsituationer af større grupper i sin markedsføring.

  BETALING

  1. Alle aktuelle betalingstakster kan findes under beskrivelsen af fagene på musikogkulturskolen.vejle.dk.
  2. Betaling opkræves  altid bagud. Der er 10 månedlige opkrævninger i en sæson - fra august/september (= én opkrævning) til juni (juli er betalingsfri).
   Babyrytmik og musikalsk legestue: november, marts og maj
   Årligt administrationsgebyr på 120 kr. opkræves pr. elev sammen med 1. rate.
  3. I løbet af et skoleår kan betalt undervisning opsiges med varslet indeværende måned + 1 måned.
   Udmeldelse fra gratis undervisning sker altid med øjeblikkelig virkning.
   For både betalt og gratis undervisning gælder, at udmeldelse kun kan ske skriftligt via UDMELD-fanen i Speedadmin efter login. Man kan ikke udmelde sig hos læreren. Du modtager en kvittering, når udmeldelsen er gået igennem.
  4. Der er mulighed for i maj måned at søge delvis betaling til kommende sæson efter økonomiske kriterier.
  5. Er betaling ikke tilmeldt BS, sendes indbetalingskort til din e-boks. Indbetalingskort sendes ca. den 20. i måneden før forfald. Betalingsdatoen er den 5. i måneden eller førstkommende hverdag.
   Ved for sen betaling beregnes renter med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Rykkerskrivelse koster 250 kr. HUSK AT TJEKKE DIN E-BOKS.
  6. Renter beregnes med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Vejle Kommunes Opkrævning modtager din betaling og kan svare på spørgsmål vedrørende rykkere for evt. manglende betaling. Opkrævningen træffes på tlf.  7681 1740.
   Øvrige spørgsmål vedrørende priser og undervisning rettes til Musik- og Kulturskolens administration.

  INSTRUMENTLEJE

  1. Musik- og Kulturskolen fører tilsyn med instrumenter før og efter udlejning.
  2. Instrumentet SKAL AF LEJER være forsikret mod brand-, vand-, tyveri- og hærværksskader og udlejes på lejers ansvar og risiko. Lejer er ansvarlig for skader, der påføres instrumentet i lejeperioden og udbedring vil blive foretaget for lejers regning.
  3. I tilfælde af at undervisningsforholdet mellem Vejle Musik- og Kulturskole og lejeren ophører, skal instrumentet straks afleveres.
  4. Instrumentleje betales pr. påbegyndt måned.

   

 • Orlov

  Elever, der skal på efterskole, et helt års udlandsophold eller lignende, kan søge orlov i 1-2 hele skoleår. Man søger for 1 skoleår ad gangen.
  Man bevarer derved sin indmeldelsesdato på orlovs-ventelisten.
  Søg via mail:
  musikogkulturskolen@vejle.dk eller brev til musikskolen:

  Vejle Musik- og Kulturskole
  Ved Sønderåen 1, stuen
  7100 Vejle

 • Ventelister

  Musik- og Kulturskolen har desværre venteliste på en del fag.

  Hvis elever udmelder sig i løbet af sæsonen vil ventelisteeleverne få tilbudt den ledige tid i den rækkefølge, vi har modtaget tilmeldingerne.
  Når der opstår ledige pladser tilbydes de første elever på listen en plads via den e-mailadresse I har oplyst. Hvis ikke den tilbudte plads er accepteret indenfor fristen, går vi videre på listen.
  Vi modtager også meget gerne besked, hvis I ikke ønsker at gøre brug af pladsen.
  Af de elever, der ønsker pladsen, vil den gå til eleven med den ældste ventelistedato indenfor den fastsatte svarfrist.

 • Lej et instrument

  Musikskolen har et antal instrumenter - primært stryge- og blæserinstrumenter, som kan lejes af især 1. års elever, indtil du er helt sikker på at du har fundet netop DIT instrument og selv køber et.

  Ønske om leje kan ske ved tilmelding og ellers spørger man sin lærer.

  Musikskolen udlejer ikke følgende instrumenter: blokfløjte, klaver, trommesæt, slagtøj, el-guitar og el-bas.

  Blokfløjter: kan købes i musikskolen til favorabel pris.

  Klaver: Når du er optaget i musikskolen på klaverfag, forventes det at du anskaffer/lejer et brugbart klaver. Det kan evt. i begyndelsen være et el-klaver.
  Hvis du lejer et instrument på musikskolen, vil du kunne finde lejekontrakt på dit elev-login.

  BETINGELSER
  1. Musik- og Kulturskolen fører tilsyn med instrumenter før og efter udlejning.
  2. Instrumentet SKAL AF LEJER være forsikret mod brand-, vand-, tyveri- og hærværksskader og udlejes på lejers ansvar og risiko. Lejer er ansvarlig for skader, der påføres instrumentet i lejeperioden og udbedring vil blive foretaget for lejers regning.
  3. I tilfælde af at undervisningsforholdet mellem Vejle Musik- og Kulturskole og lejeren ophører, skal instrumentet straks afleveres.
  4. Instrumentleje betales pr. påbegyndt måned.
 • Udmeldelse

  Jf. "Betingelser for tilmelding" ovenfor, kan udmeldelse ske med varsel indeværende måned + 1 måned. Det betyder, at man opkræves for den måned man opsiger samt næste måned. Opkrævning sker månedsvis bagud.

  For både betalt og gratis undervisning gælder, at udmeldelse kun kan ske skriftligt via UDMELD-fanen i Speedadmin efter login. 

  Man kan ikke udmelde sig hos læreren. 

  Du modtager en kvittering, når udmeldelsen er gået igennem.

  Du kan logge ind i SpeedAdmin her