Ta­lent­lin­je - Dra­ma

Talentlinjen er for dig, der er mellem ca. 15 og 25 år (undtagelser kan aftales med chefen for VMK), og som gerne vil endnu mere drama og teater.

Du kan nu søge optagelse til Talentlinjen fra sæsonen 2024-25.

Ansøgningsfristen er 31. maj 2024 og optagelsesprøver finder sted lørdag 8. juni 2024.

Om Talentlinjen - Drama

 • Du får

  Undervisningen giver eleverne:

  • mulighed for personlig faglig fordybelse i samspil med andre.
  • rum til at modne det kunstneriske udtryk og skaberglæde.
  • indblik i hvilke muligheder faget repræsenterer i en uddannelsesmæssig kontekst. Herunder besøg på seminarie, universitet og teaterskole.
  • at opnå et niveau, som gør det muligt at søge ind på et GK (grundkursus for drama, teater eller scenekunst).
 • Vi forventer

  Som elev på Talentlinjen - Drama forventes:

  • at du forbereder dig grundigt i dine fag.
  • at du deltager i de udbudte fag, workshops og forestillinger.
 • Indhold

  Undervisningens indhold:

  • Grundtræning i improvisation, fantasi og samarbejde.
  • Kropsbevidsthed.
  • Træning i spillestile og skuespilteknikker; f.eks. realistisk og teatralsk.
  • Genrebevidsthed (introduktion til forskellige genrer: episk, realisme, Elizabethansk teater).
  • Introduktion til fagets virkemidler; masker, kostumer, make up, lys, lyd, scenografi.
  • Bevidsthed om arbejdsmetoder; hvordan deviser man? hvordan arbejder man med manuskript? hvordan remedierer man ud fra et andet medie (film, litteratur, musik, podcast mv.)?
  • Deltagelse i aktiviteter i talentnetværk (på tværs i Vejle kommune) og workshop hos Musicalsamarbejdet med Musikteatret i Vejle, Holstebro og Falconersalen.
  • Ud af huset opgaver.

  Ved starten på hvert undervisningsår, udarbejder hovedfagslæreren - i samarbejde med den enkelte elev - en liste med fokuspunkter, der skal arbejdes med for det kommende år. Efter nytår afholdes en opfølgnings- og eventuelt justeringssnak med den enkelte elev.

 • Forløb og varighed

  Ugeskema:

  Undervisningen ligger  primært om onsdagen.

  Teaterhold: 2 timer pr. uge

  Duo-undervisning: 1 time pr. uge

  Sang- og stemmetræningshold & Mental- og fysisk træning: 1 time pr. uge

  • Mental- og fysisk træning udbydes i samarbejde med Elite Vejle og vil derfor også kunne tænkes sammen med idrætstalenter.

  I alt 4 ugentlige timer.

  Herudover forventes det at du deltager i diverse workshops, udflugter, aktiviteter og forestillinger.

  Varighed:

  I lighed med talentlinjen på MUSIK kan man være elev på talentlinjen på DRAMA i 3 år.

  Pris:

  630,- kr. pr. måned - opkrævning i 10 måneder

  Årsprøver og afgangsprøver:

  Efter 1. og 2. år afholdes en årsprøveforestilling (arbejdsdemonstration/visning) i Xeneriet med intern censur.

  Ved årsprøven for 1. og 2. årgang, er der lagt vægt på en grundig mundtlig evaluering og vejledning af den enkelte elev på baggrund af præstationen. Elevens hovedfagslærer deltager ved denne evaluering sammen med en intern censor.

  Efter 3. år afsluttes med en individuel afgangsprøve og en afgangsforestilling med ekstern censur, der munder ud i en udtalelse og et Talentlinjebevis.

  Der deltager to interne og en ekstern censor (samt en prøveleder fra ledelsen) til afgangsforestillingen for 3. årgang.

  Eleven på 3. årgang får følgende udtalelser:

  • En bedømmelse fra censorerne vedr. præstationen ved afgangsforestilling og ved den individuelle afgangsprøve.
  • Bedømmelsen gives som ”bestået” / ”ikke-bestået”.
  • Der gives derudover en mundtlig evaluering.
  • En skriftlig udtalelse fra hovedfagslæreren vedr. indsatsen i - og udbyttet af - årets undervisning.
 • Optagelse

  Man optages efter en forudgående optagelsesprøve:

  Dagen indledes med en times fælles opvarmning og samarbejdsøvelser

  Herefter fordeles ansøgerne i hold på to, og der afsættes en halv time til hvert hold som laver duetimprovisationsarbejde.

  Herefter afsluttes med en solofremførelse af forberedt tekst. Du får tilsendt et udvalg af tekster efter tilmelding.

  Der er deltagelse af både interne censorer og en ekstern censor dagen igennem.

  Ansøgningsprocedure:

  Ansøgningsfristen er 31. maj 2024 og optagelsesprøver finder sted lørdag 8. juni 2024.

  Er du i tvivl om det er noget for dig?

  Kontakt meget gerne din dramalærer på Vejle Musik- og Kulturskole inden du tilmelder dig optagelsesprøven.