Tilmeldingsbetingelser

Godkendt af Vejle Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg den 28/4-2015

 • UNDERVISNING:

  1. Musik- og Kulturskolens tilbud gælder børn og unge fra 0 til 25 år.
    
  2. I tilfælde af elevens sygdom eller anden fravær bedes forældrene sende afbud til underviseren i god tid.
    
  3. Eleven har ikke krav på at få den forsømte lektion erstattet.
    
  4. I tilfælde af, at underviseren er syg, søges undervisningen overtaget af en vikar, eller timen bortfalder – se dog pkt. 6.
    
  5. I tilfælde af, at underviseren har anden form for fravær, søges undervisningen overtaget af en vikar eller den erstattes på et senere tidspunkt.
    
  6. Hvis et fag har mere end 3 aflysninger over et helt skoleår, og det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning, reguleres betalingen herefter.
    
  7. Ved fag på efterår- og forårshold, der har mere end 2 aflysninger, og hvor det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning, reguleres betalingen herefter.
    
  8. Evt. tilbagebetalinger opgøres efter sæsonslut i juni og vil ske til den aktuelle betalers NEM-konto snarest herefter.
    
  9. Afbud til elever sker via sms og mail.
    
  10. Musik- og Kulturskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet, f.eks. workshops, fællesprøver, forestillinger m.m.
    
  11. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger senest 14 dage, før de finder sted.
    
  12. Forskellige informationer og tilbud om workshops, fællesarrangementer og lignende sendes ud via mail og evt. sms.
   

  BETALING:

  1. Alle aktuelle betalingstakster kan findes under beskrivelsen af de enkelte hold på www.xeneriet.vejle.dk 
    
  2. Betaling for undervisningen sker månedligt med første betaling i oktober. Sidste betaling forfalder primo juli.
    
  3. I løbet af et skoleår kan undervisningen opsiges med et varsel, der omfatter den løbende måned + 1 måned. Udmeldelse kan kun ske via SpeedAdmin. Brug fanen "Udmeld" øverst, når du er logget ind. Underviseren tager ikke imod udmeldinger.
    
  4. Der er en prøvegang til at fortryde. Ønsker man ikke at fortsætte efter prøvegangen, skal dette meddeles skriftligt via mail til Kulturskolen, xeneriet@vejle.dk
    
  5. Indbetalingskort udsendes sidst i måneden før betaling. Betalingsdatoen er den  5. i måneden eller førstkommende hverdag herefter. Opkrævning sker via BS, elektronisk indbetalingskort til din netbank eller indbetalingskort til din digitale postkasse. Rykkergebyr udgør 250,00 kr. HUSK AT TJEKKE DIN E-BOKS.
    
  6. Renter beregnes med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Vejle Kommunes Opkrævning modtager din betaling og kan svare på spørgsmål vedrørende rykkere for evt. manglende betaling. Opkrævningen træffes på tlf.  76 81 17 40.
   Øvrige spørgsmål vedr. betaling og undervisning rettes til Musik- og Kulturskolen, tlf. 23 62 37 70 eller 23 62 38 63