Småbørnsrytmik 1-2 år - Domus Vejle

Sang, musik, leg og bevægelse med forskellige rekvisitter som fx tørklæder, bamser, bolde, rasle-æg og trommer, der på hver sin måde stimulerer sanserne og fanger børnenes opmærksomhed.

Med forældre / bedsteforældre!
16-ugers hold med opstart i september og januar i Musikskolens afdeling i Vejle.

Sang, musik, leg og bevægelse med forskellige rekvisitter som fx tørklæder, bamser, bolde, rasle-æg og trommer, der på hver sin måde stimulerer sanserne og fanger børnenes opmærksomhed. Småbørnsrytmik udvikler barnets musikalitet samt den sproglige og motoriske udvikling.

læs mere om småbørnsrytmik: 

Musikalsk udvikling:
Småbørnsrytmik har først og fremmest til formål at stimulere barnets umiddelbare musikglæde og musikalitet. Børn, der tidligt dyrker musik og dermed tidligt leger med musikkens grundelementer, som fx melodi, dynamik, puls, rytme, form, tempo, betoning og pauser, vil oftest få en livslang interesse for musik, idet de positive oplevelser på det ubevidste plan gemmes i hukommelsen. De vil senere i livet have meget lettere ved at tilegne sig et instrument, synge og danse.

Sproglig udvikling:
Når man synger, læres nye ord og nye vendinger. Desuden udvikler sangen elementer, der er vigtige for både sprog- og musikudvikling (se ovennævnte afsnit). Rim og remser stimulerer i særlig grad lydhørhed for sprogets lyde og giver gode forudsætninger for at kunne identificere bogstaver, stavelser og ord.

Motorisk udvikling:
Vi ved alle, hvor svært det kan være at sidde stille, når vi hører musik. Lige fra de små babyers sprællende arme og ben til børn, der hopper rundt og voksnes fødder, der diskret holder takten. 
Rytmen, tempoet og stemningen i musikken er et naturligt incitament til at bevæge sig. Det kan være lige fra fagtesange til sange, hvor der fx skal trampes, danses og hoppes. Alle 3 sanser, der er vigtige for den motoriske udvikling, stimuleres i undervisningen. Det gælder: balancesansen, muskel-ledsansen og følesansen.

Tid: Tirsdag 15.55 – 16.40 (Lokale 6, 2.sal), 16 uger i alt, (opstart: efterår 2024 uge 35 - forår 2025 uge 3)
Med forbehold for at tiden kan blive ændret! 
Sted: Domus, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle
Underviser: Lene Roar Jensen
Antal: 12 børn+ forældre
Alder: 1-2 år
Pris i sæson 2024-25: kr. 154,- pr. måned - opkrævning i 5 måneder.
OBS: Efterårshold opkræves 5 måneder: september til og med januar
Forårshold 5 måneder: januar til og med maj